مشوق خدمتی
ردیف مشوق تعداد مشوق توضیحات
1 ارزشیابی محتوایی به عنوان پروژه کسری خدمت

(ویژه 100 نفر)

در صورت برگزیده شدن آثار، و کسب امتیاز لازم اثر منتخب به عنوان پروژه کسری برای 1-6 ماه تعریف می شود.
2

امکان انتخاب محل خدمت حتی الامکان در شهر محل سکونت

(ویژه 100 نفر)

در صورت کسب امتیاز لازم برای اثر ارسالی، فرد برگزیده چه مشمول باشد و چه درحین خدمت سربازی باشد، امکان انتخاب این مشوق برای جابه جایی استان محل خدمت به محل مورد نظر خود را دارا می باشد.
3 امکان انتخاب سازمان خدمتی

(ویژه 100 نفر)

در صورت کسب امتیاز لازم برای اثر ارسالی، فرد برگزیده در صورتی که اعزام نشده باشد و یا مشمول باشد، امکان انتخاب سازمان خدمتی خود ( اعم از آجا، سپاه، فراجا و ودجا) را دارا می باشد.
4

اعطای اولویت دریافت امریه برای دستگاه‌های غیرنظامی و دانش‌بنیان

(ویژه 100 نفر)

در صورت کسب امتیاز لازم برای اثر ارسالی، فرد برگزیده در صورتی که اعزام نشده باشد و یا مشمول باشد، با دریافت این مشوق امکان درخواست برای اعطای امریه دستگاه های دولتی را دارد و در اولویت کسب پذیرش از سازمان ها خواهد بود.
5

تأخیر یا تعجیل در اعزام به خدمت

(ویژه 100 نفر)

با دریافت این مشوق فرد برگزیده در زمان اعزام به خدمت امکان به تاخیر و یا تعجیل انداختن تاریخ اعزام خود تا سقف 6 ماه را دارا می باشند.
6

مرخصی یک ماهه تشویقی

(ویژه 100 نفر)

فرد برگزیده پس از دریافت این مشوق در حین خدمت می تواند تا سقف یک ماه مرخصی تشویقی را دریافت کند.
7 اعطای درجه تشویقی

(ویژه 100 نفر)

فرد برگزیده حین خدمت خود می تواند بر اساس ضوابط، بالاترین درجه متناسب با مدرک تحصیلی خود را انتخاب و دریافت نماید. که این درجه در حقوق های دریافتی و جایگاه سازمانی تاثیرگذار است.
8 بخشودگی قسمتی از اضافه خدمت سنواتی و انضباطی

(ویژه 100 نفر)

بر اساس امتیاز کسب شده، اگر فرد برگزیده دارای اضافه خدمت باشد، می تواند بین 3 تا 6 ماه از اضافه خدمت خود را با این مشوق درخواست بخشش را بدهد.
9

اعطای تسهیلات اشتغال‌زا با همکاری دستگاه‌های طرف تفاهم

(ویژه 100 نفر)

با کسب امتیاز لازم، افراد می توانند در اولویت اعطای وام اشتغال پس از خدمت قرار بگیرند. 
۱۰ توجیه غیبت (ویژه 100 نفر) اطلاع رسانی خواهدشد

دومین همایش مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در جامعه و جلب مشارکت همه اقشار و به‌ ویژه جامعه علمی کشور، پیرامون تحقق مأموریت اهداف قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه مبنی بر ارتقاء جذابیت و نشاط افزایی در دوران خدمت سربازی و اجرای بهینه طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در دوران قبل، حین و بعد از خدمت مقدس سربازی برگزاری می‌شود.