فرمت آثار

راهنمای نگارش آثار

لطفاً قبل از انجام ثبت و ارسال هر مقاله به نکات زیر با دقت توجه فرمائید: 

  1. ابتدا راهنماي نگارش مقالات را که در پایین صفحه درج شده است، دریافت نموده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.
  2. سپس متن مقاله خود را copy نموده و آن را در فایل جانمایی paste نمایید.
  3. لازم است اصل مقاله خود را بصورت word روی یکی از درایورهای سیستم کامپیوتر خود ذخیره نمائید.
  4. برای ارسال اصل مقاله خود به منو وضعیت مقالات رفته و از آنجا اقدام به ارسال اصل مقاله خود نمایید .

لینک دانلود فرمت مقالات "دومین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح"

 

confsarbazmaher.ir/Article

لینک دانلود فرمت پیشنهاد سیاستی "دومین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح:

confsarbazmaher.ir/Policy proposal

فونت های مورد نیاز

confsarbazmaher.ir/font

لینک دانلود فرمت تجربه میدانی در طرح مهارت آموزی "دومین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح:

فرمت تجربه میدانی


دومین همایش مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در جامعه و جلب مشارکت همه اقشار و به‌ ویژه جامعه علمی کشور، پیرامون تحقق مأموریت اهداف قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه مبنی بر ارتقاء جذابیت و نشاط افزایی در دوران خدمت سربازی و اجرای بهینه طرح جامع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در دوران قبل، حین و بعد از خدمت مقدس سربازی برگزاری می‌شود.