دسترسی سریع

samaneh_karbaran

samaneh_davaran

mehvarhaye_hamayesh

shoraye_siasatgozari

rahnamaye_ersale_aasar

formate_negaresh

poster_hamayesh

soalate_motadavel

mahalle_bargozari

آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
20
بازدید دیروز :
52
بازدید کل :
377910
تاریخ های مهم همایش
برگزاری همایش »
1397/02/19
مهلت ارسال مقالات »
1397/01/31
مهلت ارسال سایر آثار »
1396/11/25
پوستر همایش
Poster
محورهای همایش

1- سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

 • توسعه جذابیت، نشاط و مهارت سربازان، الزامات قانونی و نقاط قوت و ضعف قوانین
 • افزایش جذابیت در جامعه و نشاط دوره خدمت سربازی، رویکردها و روش ها
 • ارتقاء مهارت آموزی در سربازی، الزامات، روش ها و راهکارها
 • مهارت اندوزی سربازان و توسعه فرهنگی، اجتماعی کشور
 • مهارت آموزی سربازان و ارتقاء امنیت ملی

2- علمی - آموزشی

 • مهارتهای قابل آموزش در دوره سربازی، مبتنی بر نیاز بازارکار فعلی و آینده
 • جایگاه فناوری های نوین در ارتقای کیفیت مهارت آموزی سربازان
 • آموزش کارآفرینی در دوران سربازی، الگوها و روش ها
 • رابطه مهارت آموزی با اشتغال، رویکردها و الزامات

3- اقتصادی، اشتغالی

 • الزامات و سازوکارهای رصد شغلی سربازان مهارت آموخته در بازارکار
 • نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ور شدن اقتصاد کشور
 • فرصتهای کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی
 • فرصت های دوران خدمت سربازی و رفع چالشهای اقتصادی کشور
 • سازوکارهای تشویقی و انگیزشی در توسعه مهارت آموزی سربازان