برپایی نمایشگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه
1397/03/07

در حاشیه برگزاری نخستین همایش ملی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، نمایشگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه برگزار گردید. در این نمایشگاه تعدادی از سازمان‌ها و نهادهای کشوری و لشکری ضمن برپایی غرفه، آخرین دستاوردهای سازمان متبوع خود که مرتبط با مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه است را به نمایش گذاشتند. در ادامه گزارشی تصویری از این نمایشگاه آورده شده است.