ارائه مقالات برتر در روز همایش
1397/03/06

به گزارش دبیرخانه همایش از میان ۶۷۵ مقاله دریافت شده و پس از سه مرحله داوری توسط اعضای محترم کمیته علمی همایش، مقالات برتر جهت ارائه در روز همایش انتخاب گردیده است.

نام ارائه‌دهندگان و عنوان مقالات ایشان به شرح ذیل می باشد:

سرکار خانم دکتر شایگان - شيوه­‌هاي خوشايندسازي خدمت سربازي (بررسي نظرات مردم تهران)

جناب آقای دکتر ابوجعفری - استخراج نقشه دانشی و مهارتی مدیریت مالی شخصی و ارائه راهبردی برای سربازان وظیفه

جناب آقای دکتر نجفی - سنجش مهارت‌های ده گانه زندگی کارکنان وظیفه - مطالعه موردی سربازان سازمان‌های اقشار و متخصصین سازمان بسیج مستضعفین

جناب آقای دکتر کشتکار هرانکی - فرصت‌های کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی

جناب آقای دکتر ضرغامی - ارائه الگویی برای اشتغال پايدار جوانان با تعامل مثلث دانشگاه، بدنه مردمی و نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر انوشه - استفاده از فرصت‌های خدمت سربازی در عرصه توسعه متوازن اقتصادی کشور:  توسعه بنگاه‌‏های کوچک و متوسط

جناب آقای تکمر - سربازی مهارت محور با رویکرد پیشبرد و بهره‌وری اقتصادی کشور

 جناب آقای صفاری بادی - بررسی آسیب‌شناختی پذیرش، بکارگیری و مهارت‌آموزی پاسدار وظیفه در سازمان نیروی مسلح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

جناب آقای حسینی کهنوج - تحلیل پیشران‌های کلیدی موثر بر مهارت‌­آموزی کارکنان وظیفه(سربازان) جهت فراهم کردن بسترهای اشتغالزا