نتایج داوری آثار تنها از طریق سامانه دریافت مقالات و ایمیل همایش به اطلاع نویسندگان خواهد رسید
1397/02/03

نظر به پایان مهلت ارسال آثار نخستین همایش مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان) به اطلاع می رساند امکان پذیرفته شدن آثار جدید وجود نداشته و نتیجه داوری آثار دریافت شده در موعد مقرر، تنها از طریق سامانه دریافت مقالات و ایمیل همایش به نویسندگان ارسال خواهد گردید. لذا تقاضا می گردد از تماس با دبیرخانه جدا خودداری فرمایید.

با تشکر

دبیرخانه همایش