همایش علمی مهارت آموزی کارکنان وظیفه اقدامی مثبت در راستای تحقق ماموریت های قرارگاه مرکزی مهارت آموزی
1396/12/16

دبیر اجرایی همایش ملی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه (سربازان) در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری علم و فناوری درباره کلیات طرح و برگزاری همایش در دومین نشست تخصصی این همایش ملی مهارت سخنانی مطرح نمود.
وی مأموریت کلیدی قرارگاه مهارت‌آموزی را جذابیت، نشاط و مهارت‌آموزی (جنم) اعلام کرد و گفت همایش ملی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه (سربازان) که در روز 19 اردیبهشت ماه 1397 برگزار خواهد شد، حول سه محور کلی سیاسی - فرهنگی - اجتماعی، علمی - آموزشی و اقتصادی - اشتغالی تعریف شده است. به این ترتیب آثار ارسالی به همایش از جمله مقالات، پیشنهادات سیاستی و خاطرات متمرکز بر مهارت‌آموزی خود را ارسال نمایند. دبیر اجرائی همایش، با بیان استقرار دبیرخانه این همایش در پژوهشکده مطالعات فناوری به برگزاری نشست‌های با موضوعات اقتصادی اشتغالی سربازان اشاره نمود و خاطرنشان ساخت تلاش برای مهارت‌آموزی به تنهایی دنبال نمی‌شود بلکه چرخه پیوند بین آموزش و بازار کار مورد توجه قرار داده شده است. وی در ادامه به عقد تفاهم‌نامه‌های مشترک با سازمان‌ها از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صداوسیما، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و سازمان هلال احمر اشاره کرد.