امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1396/12/12

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، صبح امروز در پنجاه و یکمین اجلاس سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که در وزارت علوم برگزار شد، تفاهم نامه همکاری اموزشی میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت علوم به امضا رسید.

این تفاهم نامه در راستای اهداف توسعه علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور و اجرای طرح ملی توانمند سازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال این تفاهم نامه میان سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور و وزارت علوم به امضا رسید.

اهداف تفاهم نامه ارتقای شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی و برآوردن نیازهای کشور به منابع انسانی کارامد و دارای تجارب فنی مهارتی و حرفه ای، فراهم سازی بسترهای اشتغال مولد دانش اموختگان رشته های مختلف دانشگاهی، استفاده از ظرفیت های اموزشی و پژوهشی در راستای انجام ماموریت ها و تکالیف سازمانی و تربیت نیروی کار ماهر و حداکثر استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده دولت برای ارتقا سطوح مهارت های عمومی دانشجویان صورت گرفته است.

این تفاهم‌نامه در ۸ ماده و ۲ تبصره و در دو نسخه تهیه و تنظیم گردیده و به امضای طرفین و رسیده است.