مقالات پذیرفته شده در نخستین همایش ملی مهارت آموزی سربازان از امتیاز علمی برخوردار می شوند
1396/11/24

طبق قوانین جدید و مصوبات سال 93 وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دستورالعمل برگزاری همایش های علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کنفرانس هایی که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده باشند از  نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تایید هستند و مقالات ارائه شده در همایش های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می باشند.

لذا به اطلاع جامعه علمی و سایر علاقه مندان می رساند که همایش ملی مهارت‌آموزی سربازان ازجمله همایش‌های برجسته و علمی در کشور است که با کد اختصاصی ۱۱۴۰۳-۹۷۱۸۰  در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به ثبت رسیده است و مقالات پذیرفته‌شده در این همایش ضمن انتشار در پایگاه‌های معتبر علمی - پژوهشی از امتیاز علمی مقالات نیز برخوردار خواهند شد.

 http://conf.isc.gov.ir/sarbazmaher97