مشوق های جدید سربازی با موضوع مهارت آموزی در راه است.
1396/10/12

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار موسی کمالی افزود: قرار است مشوق هایی در نظر گرفته شود تا کسانی که پیش از اعزام به خدمت مهارت هایی را فرا بگیرند، از آن مشوق ها بهره مند شوند. 

وی گفت: هنوز این مشوق ها تدوین نشده است، اما از همه بخش های نیرو های مسلح و دستگاه های ذیربط نظرخواهی شد تا مشوق های پیشنهادی خود را ارائه کنند که حدود ۱۵۰ مشوق مطرح و در ۲۰ محور، دسته بندی شد. برخی از این مشوق ها نیاز به مجوز قانونی دارد، اما برخی از مشوق ها در چارچوب قوانین جاری می توان اجرا کرد، مانند اینکه سرباز می تواند محل خدمت خود را انتخاب کند یا اعزام خود را به عقب و یا جلو بیاندازد. 

سردار کمالی افزود: این مشوق ها درباره حقوق، مرخصی، تعیین یگان محل خدمت و... است که پس از سیر مراحل قانونی و تصویب اعلام می شود؛ پیش بینی می شود این مشوق ها تا سال آینده اجرایی شوند. در دوره سربازی نیز ابتدا با توجه به توان نیرو های مسلح و دستگاه ها و وزارتخانه ها به سربازان مهارت های لازم را آموزش می دهیم که در این رابطه نیاز های نیرو های مسلح و منطقه مورد توجه است؛ در بازدیدی که از یکی از پادگان های سیرجان داشتم، سربازان مطرح کردند که آموزش های ارائه شده مورد نیازشان نیست و با توجه به وجود معادن در سیرجان اگر مهارت هایی در این زمینه ببینند، می توانند پس از خدمت به راحتی استخدام شوند.