برنامه های مهارتی برای ۲۰۰ هزار سرباز در سال ۹۷
1396/10/12
رئیس اداره انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از اجرای برنامه های مهارتی برای ۲۰۰ هزار سرباز در سال ۹۷ خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: رئیس اداره انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از اجرای برنامه های مهارتی برای ۲۰۰ هزار سرباز در سال ۹۷ خبر داد. 

سردار موسی کمالی با اشاره به برنامه ستادکل نیروهای مسلح برای آموزش کارکنان وظیفه و مهارت آموزی به آن ها اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای سال جاری، مقرر شده ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان وظیفه و سربازان، آموزش های فنی و حرفه ای را اخذ کنند. 

رئیس اداره انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: با توجه به این هدف سربازانی که در صافکاری، نقاشی، خبازی، حفاظت فیزیکی و سایر بخش های یگان های مسلح خدمت می کنند و مهارت های خاصی را آموزش دیده اند می توانند برای اخذ مدرک و گواهی مهارت فنی و حرفه ای در آزمونی که به صورت سراسری و رایگان برای نخستین بار از سوی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می شود شرکت کنند که در صورت پذیرفته شدن در این آزمون، مدرک و گواهی معتبر سازمان فنی و حرفه ای را دریافت می کنند. 

وی با بیان اینکه در سال آینده تغییراتی در این برنامه آموزشی ایجاد می شود، گفت: به دنبال برنامه ریزی های انجام شده برای سال ۹۷، بحث مهارت سربازان در ستاد کل نیروهای مسلح از دو محور پیگیری خواهد شد؛ در این برنامه ریزی، از یک سو کسانی که تخصص و مهارت خاصی دارند مورد هدف هستند و از سوی دیگر سربازان و کارکنان وظیفه ای که هیچ تخصصی ندارد تحت آموزش های مهارتی قرار خواهند گرفت. 

به گفته سردار کمالی در سال ۹۷، برنامه های مهارتی برای ۲۰۰ هزار سرباز در نیروهای مسلح به اجرا در خواهد آمد.