مهارت آموزی کارکنان وظیفه ، نگاهی نو به خدمت سربازی
1396/10/10

به گزارش معاونت اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا ، سردار ابراهیم کریمی ، با حضور در برنامه تلویزیونی «صبحی دیگر» شبکه آموزش به مناسبت هفته ناجا گفت: قوانین خدمت سربازی در بازه طولانی مورد بازنگری و تغییر قرار می گیرد ،به طور مثال آخرین بار در سال 1390 قانون تدوین شده سال 1363 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اما با توجه به وضعیت کشور در صورت لزوم تغییرات کوچکی در قوانین سربازی ایجاد می شود.
کریمی با بیان این که مطابق قانون به نیروهای مسلح این اجازه داده شده تا در زمان جنگ و در زمان صلح تصمیم گیری ها متفاوت باشد، افزود: در شرایطی که جمعیت مشمولان آماده به خدمت زیاد باشد، در قوانین شرایطی برای کسری خدمت تعریف می شود تا سربازان بتوانند سریعتر ترخیص شوند و سرباز بیشتری جایگزین آنها شود.
وی با اشاره به ایجاد ظرفیت های پژوهشی برای استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: در حال حاضر با رشد جمعیت جوانان تحصیلکرده رو به رو هستیم، در نتیجه بهتر است از این جوانان در خارج نیروهای مسلح استفاده شود. در همین راستا با اجرایی شدن طرح نخبگان و پژوهشگران در نیروهای مسلح اکنون 50 هزار نفر در بخش های پژوهشی در حال فعالیت هستند.
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با تاکید براین که شرایطی فراهم شده تا خدمت سربازی هیچ محدودیتی برای ادامه تحصیلی افراد ایجاد نکند، اظهارکرد:در حال حاضر به نسبت گذشته شاهد افزایش صدور مجوز های ادامه تحصیل در کشور هستیم و این فرصت به وجود آمده تا جوانان بدون محدودیت بتوانند ادامه تحصیل داده و سپس به خدمت سربازی اعزام شوند.
وی با بیان این که یکی از رویکردهای نیروهای مسلح مهارت افزایی جوانان در دوران سربازی است گفت: در گذشته موضوع مهارت آموزی در خدمت مطرح بوده اما اکنون با جدیت بیشتری در نیروهای مسلح در حال پیگیری است و در این راستا قرارگاه مهارت آموزی در نیروهای مسلح شکل گرفته تا مهارت های جوانان پس از تحصیل در دوران سربازی در حرفه ای خاص افزایش پیدا کند.